برنامه نویسی که وقتی بزرگ تر شد، تصمیم گرفت به جای برنامه داستان بنویسد

مطالب وبلاگ

بنویس

? بعضی وقت ها قلم را رها می کنم تا رفته رفته سر و کله ی واژه ها پیدا شود. ? بعضی وقت ها سوژه را پیدا می کنم و از نویسنده ی درونم می خواهم آن را پرورش بدهد و بعضی وقت ها نیز بی مهابا شروع به نوشتن می کنم و تمام بار […]

ادامه مطلب
MARYAM s ۵ مرداد, ۱۴۰۰ ۰ من و روزهای من

می نویسم چون…

این دفتر، امروز حسابی توجهم رو به خودش جلب کرد. مدتی به جمله ی ساده ی روی آن، فکر کردم. جمله ی عمیقی که می توان صفحات زیادی را در وصف آن، نوشت و یا حتی در مورد آن، شعر گفت.می نویسم چون عاشقم.می نویسم چون عاشق خلق کردنم.می نویسم چون…

ادامه مطلب
MARYAM s ۲۴ فروردین, ۱۴۰۰ ۰ من و روزهای من