برنامه نویسی که وقتی بزرگ تر شد، تصمیم گرفت به جای برنامه داستان بنویسد

مطالب وبلاگ

می نویسم چون…

این دفتر، امروز حسابی توجهم رو به خودش جلب کرد. مدتی به جمله ی ساده ی روی آن، فکر کردم. جمله ی عمیقی که می توان صفحات زیادی را در وصف آن، نوشت و یا حتی در مورد آن، شعر گفت.می نویسم چون عاشقم.می نویسم چون عاشق خلق کردنم.می نویسم چون…

ادامه مطلب
MARYAM s ۲۴ فروردین, ۱۴۰۰ ۰ من و روزهای من