برنامه نویسی که وقتی بزرگ تر شد، تصمیم گرفت به جای برنامه داستان بنویسد

مطالب وبلاگ

آهای گذشتگان و آیندگان

♣️ و زندگی سرشار از غافلگیری های کوچک و بزرگ است. زندگی، قمار باز قهاری است که به این سادگی ها، دستش را رو نمی کند. زندگی هم برای خودش آس هایی دارد اما متاسفانه همیشه نیز آس ها را به نفع ما روی میز روزگار نمی زند. شاید روزی به نفع ما و روزی […]

ادامه مطلب
MARYAM s ۲۶ فروردین, ۱۴۰۰ ۰ قطعه نویسی، من و روزهای من

می نویسم چون…

این دفتر، امروز حسابی توجهم رو به خودش جلب کرد. مدتی به جمله ی ساده ی روی آن، فکر کردم. جمله ی عمیقی که می توان صفحات زیادی را در وصف آن، نوشت و یا حتی در مورد آن، شعر گفت.می نویسم چون عاشقم.می نویسم چون عاشق خلق کردنم.می نویسم چون…

ادامه مطلب
MARYAM s ۲۴ فروردین, ۱۴۰۰ ۰ من و روزهای من