برنامه نویسی که وقتی بزرگ تر شد، تصمیم گرفت به جای برنامه داستان بنویسد

مطالب وبلاگ

دوست روان شناس من

امروز بعد از سالها با یکی از دوستان قدیمی ام صحبت می کردم.? گذشته با لباسی از خاطرات مقابلم نقش بسته بود و هیجان زیادی داشتم.? او در آمریکا زندگی می کرد و روانشناس فوق العاده ای شده بود. و درست لحظه ای که اولین «خب، تو چه خبر؟» رو به من گفت، داستان من […]

ادامه مطلب
MARYAM s ۲۴ فروردین, ۱۴۰۰ ۰ داستانک

ایده ی ناب

هممون یه ایده ی نابی داریم که منتظریم روزی به سراغش بریم. ایده ی ناب همونیه که شب و روز بیخ گوشمون وول میزنه و فریاد میکشه «منو ببین. منو ببین.» ما هم که همیشه کار داریم و سرمون شلوغه، مدام بهش میگیم «باشه حالا صبر کن. حالا صبر کن.» در خلوت و تنهایی پیش […]

ادامه مطلب
MARYAM s ۲۴ فروردین, ۱۴۰۰ ۰ داستانک