برنامه نویسی که وقتی بزرگ تر شد، تصمیم گرفت به جای برنامه داستان بنویسد

مطالب وبلاگ

وقتی همسر مریض است

چند روزی از سرماخوردگی همسرم می گذرد. سرما خوردگی همسر را خدا نصیب هیچ کسی نکند. آدم روزی هزار بار مریض شود اما همسر بیمار، داستان دیگه ای دارد. سر کار که نمی رود. می ماند خانه و انگار هیچ کاری به غیر از غر زدن برایش جالب نیست. حالا مریض شده و در خانه […]

ادامه مطلب
MARYAM s ۲۴ فروردین, ۱۴۰۰ ۰ قطعه نویسی

دوست روان شناس من

امروز بعد از سالها با یکی از دوستان قدیمی ام صحبت می کردم.? گذشته با لباسی از خاطرات مقابلم نقش بسته بود و هیجان زیادی داشتم.? او در آمریکا زندگی می کرد و روانشناس فوق العاده ای شده بود. و درست لحظه ای که اولین «خب، تو چه خبر؟» رو به من گفت، داستان من […]

ادامه مطلب
MARYAM s ۲۴ فروردین, ۱۴۰۰ ۰ داستانک