برنامه نویسی که وقتی بزرگ تر شد، تصمیم گرفت به جای برنامه داستان بنویسد

مطالب وبلاگ

خیانت های بدون عذاب وجدان

?همه ی ما داستان دکتری را شنیده ایم که با منشی اش وارد رابطه ای پنهانی می شود و بعد از مدتی همه چیز بر ملا می گردد. از آن طرف زن دکتر که ناگهان متوجه می شود در مثلثی باورنکردنی قرار گرفته است، با هزاران آه و افسوس از داستان کنار گذاشته می شود. […]

ادامه مطلب
MARYAM s ۲۳ تیر, ۱۴۰۰ ۰ داستانک، قطعه نویسی