برنامه نویسی که وقتی بزرگ تر شد، تصمیم گرفت به جای برنامه داستان بنویسد

مطالب وبلاگ

برق رفت!

برق رفت. ?هیچ کدام از وسایل برقی خانه نسوخت. کسی هم در آسانسور گیر نکرد. چون ظهر بود، در ظلمات مطلق هم فرو نرفتیم. باید تا آمدن برق، با کمترین کالری مصرفی گرما را تحمل می کردم. پس کتابی برداشتم و روی مبل لم دادم. ?به نظر می رسید دیگر پذیرفته بودم تحمل گرمای وحشتناک […]

ادامه مطلب
MARYAM s ۲۳ تیر, ۱۴۰۰ ۰ داستانک، قطعه نویسی