برنامه نویسی که وقتی بزرگ تر شد، تصمیم گرفت به جای برنامه داستان بنویسد

مطالب وبلاگ

بازی بزرگان

“بازی بزرگان” این است. کودکانی که اعتقاد داریم در پیشرفته ترین دوران زندگی می کنند، در حسرت جرعه ای آزادی اند. کودکان امروز از درخت های شاتوت بالا نرفته اند، با دست های خاکی بادام و فندوق نخورده اند، خرید نرفته اند، از ته دل با همسن و سالهای خود نخندیده اند و دریغا که […]

ادامه مطلب
MARYAM s ۲۴ فروردین, ۱۴۰۰ ۰ داستانک