برنامه نویسی که وقتی بزرگ تر شد، تصمیم گرفت به جای برنامه داستان بنویسد

مطالب وبلاگ

جرم خواندن

«اما آقای قاضی موکل من…»با فریاد قاضی تمام نفس ها در سینه حبس شدند. «ساکت! آقای وکیل، من از شما تعجب می کنم. در واقع موکل شما اصلا اجازه نداشت که وکیل داشته باشد. جرم او هیچ دفاعی ندارد و او بدون نیاز به بررسی های بیشتر، به بیست سال حبس محکوم است.» قاضی دستی […]

ادامه مطلب
MARYAM s ۲۴ فروردین, ۱۴۰۰ ۰ داستانک