برنامه نویسی که وقتی بزرگ تر شد، تصمیم گرفت به جای برنامه داستان بنویسد

می نویسم چون…

این دفتر، امروز حسابی توجهم رو به خودش جلب کرد. مدتی به جمله ی ساده ی روی آن، فکر کردم. جمله ی عمیقی که می توان صفحات زیادی را در وصف آن، نوشت و یا حتی در مورد آن، شعر گفت.
می نویسم چون عاشقم.
می نویسم چون عاشق خلق کردنم.
می نویسم چون…

MARYAM s ۲۴ فروردین, ۱۴۰۰ ۰ من و روزهای من

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.